شرط نوسازی خانه های 50 متری اعلام شد

شرط نوسازی خانه های 50 متری اعلام شد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

وزارت راه و شهرسازی شرط نوسازی خانه های ۵۰ متری را بر اساس مصوبه جدید اعلام کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که پیش از این نوسازی واحدهای با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع امکان پذیر نبود اما بر اساس مصوبه ای که به تازگی با عنوان بسته تشویقی شهرسازانه به تصویب رسیده است، امکان نوسازی خانه هایی با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع به شرط رعایت کلیه‌‌ ضوابط شهرسازی و معماری وجود دارد؛ البته این واحدها از ضوابط تشویقی موضوع این مصوبه برخوردار نخواهند شد.

اوایل آبان امسال شورای عالی معماری و شهرسازی سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را به تصویب رساند. این مصوبه چهار گروه واقع در مناطق هدف بازآفرینی شهری را شامل می شود.

بر این اساس هرکس هر خانه ای با هر متراژی داشته باشد چنانچه امکان تجمیع نباشد برای نوسازی، پروانه ساختمانی صادر خواهد شد.

پیش از آن هم برای نوسازی و بهسازی واحدهای واقع در بافت های فرسوده تسهیلاتی شامل تخفیف حداقل ۵۰‌ درصد عوارض صدور پروانه از سوی شهرداری ها و وام تا سقف ۴۵۰‌ میلیون تومان (در اطراف حرم های مطهر چهار شهر مشهد، تهران، قم و شیراز ۶۰۰‌ میلیون تومان) در دستور کار قرار داشت که به قوت خود باقی است.

در این مصوبه تبصره ای در نظر گرفته شده و قطعات مسکونی با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع که امکان تجمیع نداشته باشند، به شرط رعایت کلیه ضوابط شهرسازی، معماری و ساختمان، بدون برخورداری از ضوابط تشویقی موضوع این مصوبه، امکان دریافت پروانه ساختمانی را خواهند داشت.

دنیای اقتصاد


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman