شهر جدید شیرین شهر بزرگتر می شود

شهر جدید شیرین شهر بزرگتر می شود
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق ۴۳۰ هکتار اراضی با مالکیت دولت به محدوده شهر جدید شیرین شهر خوزستان موافقت کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، معاون شهرسازی و معماری در ابلاغ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری خطاب به حسینی محراب استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان و جعفری مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با اعلام اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ خود مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهرجدید شیرین شهر (الحاق ۴۳۰ هکتار اراضی با مالکیت دولت و انتزاع اراضی زراعی و زیر کشت مربوط به محلات ۶ و ۷ طرح جامع مصوب) را مورد بررسی قرار داد ضمن امعان نظر به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ کمیته فنی شماره یک و موافقت اتخاذ تصمیم کرد.

فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابلاغ خود یادآور شد: مصوبه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خصوص اراضی الحاقی اخذ شود. (بدیهی است به تصریح قانون در صورت تشخیص درجه ۱ و ۲ اراضی، موضوع الحاق منتفی خواهد بود.)

معاون شهرسازی و معماری در ادامه ابلاغ خود آورده است: همسو با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان باقیمانده اراضی زراعی زیر کشت واقع در ضلع غربی معبر موجود در سمت غربی شهر و همچنین جنوب غربی اراضی مد نظر جهت الحاق مطابق نقشه پیوست از محدوده شهر خارج و با درج پهنه غالب در حریم شهر تثبیت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه به جهت اعمال مدیریت یکپارچه و اعمال نظم کالبدی، اراضی موسوم به ۷۰ هکتاری درسمت جنوب شهر نیز در قالب توسعه جدید به محدوده شهر الحاق شود خاطر نشان کرد: حریم و نوار تاسیساتی معبر جنوبی موجود و حریم ایمنی خط لوله گاز در سمت جنوبی اراضی از محدوده شهر حذف شده و همچنین حریم خطرزایی آن با اتخاذ تمهیدات طراحی شهری و تخصیص به فضای سبز و کاربری خدماتی رعایت شود.

صادق مالواجرد در ادامه نامه ابلاغ خود تصریح کرد: باتوجه به اینکه به تبع این الحاق، محدوده شهر جهت توسعه و نظام محله بندی دچار تغییر گسترده خواهد شد، مقرر می شود نقشه کاربری طرح جامع مصوب حداکثر ظرف ۲ ماه با حفظ سقف جمعیت پذیری ۷۵ هزار نفر مورد بازنگری قرار گرفته و پس از بررسی در کمیته فنی توسط دبیر شورایعالی ابلاغ شود.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman