جزئیات پرداخت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده

جزئیات پرداخت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده
Facebook Twitter LinkedIn

۱۶:۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

سرپرست بانک مسکن از پرداخت ۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون خبر داد و گفت: بانک مسکن در دولت سیزدهم با ۱۶ هزار و ۶۲۵ واحد به مبلغ چهار هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

به گزارش اخبار ساختمان، علی عسکری سرپرست بانک مسکن روند پرداخت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده را اعلام کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده از سال ۱۳۹۸ تاکنون تعداد ۷۲ هزار و ۷۹۹ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدند که بانک تاکنون با ۴۰ هزار و ۱۱ واحد به مبلغ ۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

سرپرست بانک مسکن ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۴۱ هزار و ۷۹۹ واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده به بانک معرفی شد که بانک با تعداد ۱۶ هزار و ۶۲۵ واحد به مبلغ چهار هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

عسکری یادآور شد: از سال ۱۳۹۸ تا پایان مرداد ۱۴۰۰ و ابتدای دولت سیزدهم نیز تعداد ۳۱ هزار واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک معرفی شد که بانک با تعداد ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحد به مبلغ یکهزار و ۸۹۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman