کمتر از 10 درصد اراضی در سکونتگاه های غیررسمی تصرفی است

کمتر از 10 درصد اراضی در سکونتگاه های غیررسمی تصرفی است
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه مالکان واحدها و خانه های قولنامه ای امکان دریافت اسناد رسمی را دارند تصریح کرد: کمتر از ۱۰ درصد اراضی در سگونتگاه های غیررسمی تصرفی است هرچند قریب به ۶۰ درصد اسناد آنها عادی و قولنامه ای است.

به گزارش اخبار ساختمان، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص اجرای بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ و ارایه سند به سکونتگاه های فاقد سند در شهرها توضیح داد: در سکونتگاه های غیررسمی به طور میانگین مشکل اصلی نداشتن سند رسمی است. برآوردها حاکی است که حدود ۳۰ درصد از املاک واقع در سکونتگاه های غیررسمی دارای سند هستند که در طول سال ها مشکل آنها حل شده و سند دریافت کرده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از واحدهای شهری که سند رسمی ندارند واحدها و یا خانه هایشان دارای اسناد عادی است و عمدتا شامل اسناد قولنامه ای می شود. این واحدها و خانه ها تصرفی به شمار نمی روند و دارای سند مادر و یا بنچاق بوده و مالکلیت اصلی آنها مشخص است. لیکن بدلیل عدم رعایت ضوابط طرح های توسعه شهری دارای مشکلاتی هستند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: برای واحدهایی که دارای سند مادر، سند قولنامه ای و بنچاق هستند که به این واحدها در قالب ساز و کار موجود با رعایت ضوابط مورد عمل سازمان ثبت و مشخص بودن سلسله ایادی مالکیت می توان سند رسمی ارایه کرد. مالکان این واحدها و خانه ها، می توانند از ظرفیت ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی شهری نیز استفاده کنند.

آئینی گفت: کمتر از ۱۰ درصد اراضی تصرفی هستند که تصرفی به شمار می روند و این اراضی به عنوان اراضی دولتی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن و یا سایر دستگاه ها و نهادها قرار دارند. اراضی مربوط به شهرداری، اراضی بنیاد مستضفعان، آستان قدس رضوی، اراضی اوقاف و اراضی خصوصی واقع در سکونتگاه ها از جمله این اراضی هستند که عموما تحت عنوان اراضی به تصرف درآمده شناخته می شوند.

وی افزود: آمارها نشان می دهد که در ۱۸ استان حدود یک هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی دولتی در سالیان گذشته به تصرف در آمده اند و در آنها مسکن غیررسمی احداث شده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman