شکست آشکار طرح مالیات بر خانه های خالی

شکست آشکار طرح مالیات بر خانه های خالی
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

در هفت ماهه نخست امسال کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه حدود ٢/٣ میلیارد تومان بوده که کمترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه های فرعی است.

به گزارش اخبار ساختمان، فاجعه شکست طرح مالیات بر خانه های خالی زمانی آشکار می شود که بدانیم رقم دریافتی ادعایی در آمارهای سازمان مالیاتی آنقدری ناچیز است که شاید هزینه دریافت آن برای دولت بیش از درآمدی باشد که عاید سازمان مالیاتی شده است.

طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، در هفت ماهه نخست امسال کل رقم دریافتی تحت عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه حدود ٢/٣ میلیارد تومان بوده که کمترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه های فرعی است.

برای تصور ناچیز بودن این مقدار کافی است بدانیم درآمد مالیاتی ٢/٣ میلیارد تومانی دولت از خانه های خالی در هفت ماهه نخست در حالی است که طی این مدت دولت از محل فروش و تولید سیگار در مجموع پنج هزار و ٣٩٢ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است. به عبارتی درآمد مالیاتی دولت از تولید و فروش سیگار ٢ هزار و ٣۵٢ برابر درآمد دولت از محل مالیات بر خانه های خالی است.

بازار


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman