چرا در سازه ها از سقف عرشه فولادی استفاده کنیم؟

چرا در سازه ها از سقف عرشه فولادی استفاده کنیم؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۵:۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

استفاده از سقف عرشه فولادی در سازهها دارای بسیاری از مزایا است که به عنوان دلایل زیر میتوان به آنها اشاره کرد:

به گزارش اخبار ساختمان،استفاده از سقف عرشه فولادی در سازهها دارای بسیاری از مزایا است که به عنوان دلایل زیر میتوان به آنها اشاره کرد:

چرا در سازه ها از سقف عرشه فولادی استفاده کنیم؟

استحکام و مقاومت:

عرشههای فولادی به دلیل استفاده از فولاد با خصوصیات مکانیکی بالا دارای استحکام و مقاومت بالا هستند. فولاد توانایی باربری بالا و مقاومت در برابر نیروهای فشاری و کششی را داراست، بنابراین سازههایی که از سقف عرشه فولادی استفاده میکنند، قادر به تحمل بارهای سنگین و نیروهای زنده مانند بار برف، بار باد و بار زنده است.

سبک و سهولت در نصب:

عرشههای فولادی به دلیل وزن سبک و نسبتاً کمتری نسبت به سایر جنسها، سهولت در نصب و اجرا را فراهم میکنند. این ویژگی میتواند زمان و هزینه ساخت سازه را کاهش داده و فرآیند ساخت را سریعتر کند.

انعطافپذیری طراحی:

عرشههای فولادی به راحتی قابل تغییر و تنظیم هستند و به طور مرن میتوانند به نیازهای طراحی سازه پاسخ دهند. این امکان وجود دارد که عرشههای فولادی با طراحی مناسب به شکلها و ارتفاعهای مختلف منبسط شوند و بتوانند به نیازهای معماری و سازهای پاسخ دهند.

امکان اجرای سیستمهای مکانیکی:

استفاده از عرشههای فولادی امکان نصب و اجرای سیستمهای مکانیکی مانند سیستمهای تهویه، برق و لولهکشی را به راحتی فراهم میکند. در سازههای فولادی، خطوط لوله و سیمکشیها به راحتی درون عرشهها و فضای زیر آنها قرار میگیرند.

دوام و عمر طولانی:

فولاد به دلیل مقاومت خود در برابر زنگ زدگی، حشرهکشی و آتش، دوام و عمر طولانی را داراست. عرشههای فولادی در برابر آتش و حرارت نیز مقاومت بالایی دارند و این ویژگی میتواند امنیت سازه را افزایش دهد.

قابلیت بازیافت:

فولاد از جمله موادی است که قابلیت بازیافت و استفاده از مجدد دارد. استفاده از عرشههای فولادی به معنای استفاده از منابع قابل بازیافت و حفظ محیط زیست است.

به طور کلی، استفاده از سقف عرشه فولادی در سازهها به دلیل استحکام و مقاومت، سبکی و سهولت در نصب، انعطافپذیری طراحی، امکان اجرای سیستمهای مکانیکی، دوام و عمر طولانی، و قابلیت بازیافت، مورد توجه قرار میگیرد. همچنین، هزینه نسبتاً کمتر نصب و نگهداری نیز میتواند یکی از دلایل استفاده از این نوع سقف در سازهها باشد

آیا استفاده از سقف عرشه فولادی در سازهها هزینههای نگهداری کمتری دارد؟

بله، استفاده از سقف عرشه فولادی معمولاً هزینههای نگهداری کمتری را به دنبال دارد. این مزیتها عبارتند از:

دوام و مقاومت:

فولاد به دلیل مقاومت خود در برابر زنگ زدگی، حشرهکشی و آتش، دوام و عمر طولانی را داراست. در نتیجه، نیاز به تعمیر و نگهداری مکرر کاهش مییابد و هزینههای نگهداری کاهش مییابد.

عدم نیاز به تعویض:

سازههای فولادی معمولاً دارای عمر طولانی هستند و به دلیل مقاومت فولاد در برابر خوردگی و سایر آسیبها، نیاز به تعویض و تغییر ندارند. این موضوع باعث کاهش هزینههای نگهداری و تعمیر مرتبط با تغییر سازه میشود.

سهولت در دسترسی:

سازههای فولادی معمولاً دارای طراحی باز و بدون استفاده از دیوارهای باربر هستند. این باعث میشود که در صورت نیاز به تعمیرات و بررسیهای فنی، دسترسی به سازه به راحتی امکانپذیر باشد. این موضوع نیز هزینههای نگهداری را کاهش میدهد.

قابلیت تعویض قطعات:

در سازههای فولادی، قطعاتی که در صورت آسیب قابل تعویض هستند، به راحتی قابل جدا شدن و تعویض هستند. این امر باعث میشود که در صورت آسیب به یک قطعه خاص، نیاز به تعویض کل سازه نباشد و فقط قطعه مورد نیاز تعویض شود. این ویژگی نیز هزینههای نگهداری را به طور قابل توجهی کاهش میدهد.

به طور کلی، استفاده از سقف عرشه فولادی به دلیل دوام و مقاومت، عدم نیاز به تعویض، سهولت در دسترسی و قابلیت تعویض قطعات، معمولاً منجر به هزینههای نگهداری کمتر میشود. البته، هزینههای نگهداری ممکن است به عوامل دیگری مانند میزان استفاده، شرایط زیستمحیطی و نوع فعالیتهای صورت گرفته در سازه وابسته باشد.

تاثیر فولاد بر کیفیت سقف عرشه فولادی

استفاده از فولاد به عنوان جنس ساختاری در سقف عرشه فولادی تاثیر مستقیمی بر کیفیت آن دارد. این تاثیرات عبارتند از:

استحکام و مقاومت:

فولاد به دلیل خصوصیات مکانیکی بالا، از جمله مقاومت در برابر فشار و کشش، سختی، و انعطافپذیری، به سقف عرشه فولادی استحکام و مقاومت میبخشد. این به معنای توانایی سقف در تحمل بارهای سنگین، نیروهای زنده و انتقال آنها به سازهای است که میتواند از نظر کیفیت بسیار مطلوب باشد.

استحکام در برابر زنگ زدگی و خوردگی:

فولاد معمولاً با استفاده از روشهای مختلفی مانند روکشهای گالوانیزه و رنگآمیزی مناسب، میتواند مقاومت خود در برابر زنگ زدگی و خوردگی را بهبود بخشد. این موضوع باعث افزایش دوام و کیفیت سقف عرشه فولادی میشود.

دقت در اجرا و تولید:

فولاد به دلیل خواص مکانیکی مناسب و روشهای پیشرفته تولید، به سهولت قابلیت تولید عناصر سازهای با دقت بالا را فراهم میکند. این دقت در اجرا و تولید به معنای اجرای صحیح و دقیق سقف عرشه فولادی است که در نهایت بهبود کیفیت آن را به همراه دارد.

قابلیت انعطافپذیری طراحی:

فولاد به دلیل خواص خود، امکان انعطافپذیری در طراحی سقف عرشه فولادی را فراهم میکند. این به معنای امکان تنظیم شکل، ارتفاع، و ابعاد سازه به نیازهای طراحی و معماری مورد نظر است. این انعطافپذیری در طراحی، بهبود کیفیت و قابلیت استفاده از سقف عرشه فولادی را افزایش میدهد.

با توجه به موارد فوق، میتوان گفت که فولاد تأثیر مستقیم و مثبتی بر کیفیت سقف عرشه فولادی دارد. استفاده از فولاد در این نوع سازهها باعث میشود که سقف دارای استحکام و مقاومت بالا، دوام و کیفیت بالا، انعطافپذیری در طراحی و اجرا، و مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی باشد(bayeriranian.com)


برچسب ها:

سقف عرشه فولادی 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman