قیمت سیمان در بازار چقدر است؟

قیمت سیمان در بازار چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

قیمت سیمان تحت تاثیر عوامل مختلف دچار تغییراتی می شود، در این گزارش جدیدترین قیمت سیمان مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش اخبار ساختمان، براساس مشاهدات میدانی قیمت سیمان را در این گزارش گردآوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چرا که براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد.

قیمت سیمان در بازار به شرح جدول زیر است:

قیمت سیمان
نام محصول قیمت (تومان)
سیمان تیپ 2 تهران 69.000
سیمان تیپ 2 آبیک 63.000
سیمان تیپ 2 زنجان 70.000
سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه 59.500
سیمان تیپ 2 فیروزکوه 60.000
سیمان تیپ 2 شاهرود 41.600
سیمان تیپ 2 صوفیان 65.000
سیمان تیپ 2 خزر 65.000
سیمان تیپ 2 آرتا اردبیل 56.000
سیمان تیپ 2 آباده 55.200
سیمان تیپ 2 هگمتان 47.600
سیمان تیپ 2 سبزوار 40.000
سیمان تیپ 2 نیزار 45.300
سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر 46.500
سیمان تیپ 2 کویر کاشان 46.500
سیمان تیپ 2 استهبان 46.300
سیمان تیپ 2 فارس نو 46.000
سیمان تیپ 2 اصفهان 46.000
سیمان تیپ 2 خمسه 46.000
سیمان تیپ 2 زابل 46.000
سیمان تیپ 2 ساوه 75.500
سیمان تیپ 2 تربت 46.000
سیمان تیپ 2 ممتازان کرمان 46.000
سیمان تیپ 2 جوین 44.300

 


برچسب ها:

قیمت سیمان 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman