عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

لزوم توجه به بهسازی مسکن روستایی

لزوم توجه به بهسازی مسکن روستایی
Facebook Twitter LinkedIn

۱۵:۱۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بازسازی روستا‌ها نباید موجب دگرگونی بافت سنتی روستا‌ها شود اما بهسازی مسکن روستایی و استفاده بهینه از انرژی، نظیر بهره گیری از انرژی خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر موضوعاتی هستند که باید مورد تاکید قرار گیرند.
به گزارش اخبار ساختمان، ایده اولیه سیاست‌های کلی توسعه روستایی و عشایری در نشست روز شنبه کمیته توسعه روستایی و عشایری با حضور دبیران کمیته‌های کمیسیون زیربنایی و تولیدی و کارشناسان دبیرخانه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، دکتر آذرشب رئیس کمیته توسعه روستایی و عشایری با اشاره به اینکه گزارش‌های ۷۵ دستگاه، در موضوع توسعه روستایی پایش شده و در کمیته علمی با پنج کارگروه، روند توسعه روستایی، آسیب شناسی شده است و با احسای چالش‌های راهبردی داخلی و استفاده از تجارب جهانی بررسی شده و ایده‌های نهایی، در ذیل ۲۵ بند تدوین شده است.

وی گفت: محور‌های پیشنهادی ایده اولیه سیاست‌های کلی توسعه روستایی و عشایری در پنج محور «نهادی-سیاسی»، «محیطی اکولوژیک»، «کالبدی فضایی»، «اقتصادی» و «فرهنگی – اجتماعی» تنظیم شده است.

میرسلیم گفت: اگر در موضوع مشارکت روستاییان، بر آگاهی تاکید نشود، موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد. آگاهی‌های علمی و مهارتی و آموزش‌های دینی روستاییان باید مورد توجه سیاستگذاران باشد.

وی با تاکید بر موضوع ایمن سازی مسکن روستایی گفت: بازسازی روستا‌ها نباید موجب دگرگونی بافت سنتی روستا‌ها شود، اما بهسازی مسکن روستایی و استفاده بهینه از انرژی، نظیر بهره گیری از انرژی خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر موضوعاتی هستند که باید مورد تاکید قرار گیرند.

میزان

برچسب ها:

مسکن روستایی ،بهسازی 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman