مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:

تشکیل 3000پرونده برای تغییرکاربری اراضی

تشکیل 3000پرونده برای تغییرکاربری اراضی
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کشور بیش‌از ۱۰۰ هزار هکتار زمین کاربری خود را از دست دادند و در استان نیز از سال ۹۰ تا هشت ماهه ابتدایی سال ۹۸ حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ مورد تغییر کاربری داشتیم که بیش‌از ۳۰۰۰ مورد پرونده تشکیل شده و در محاکم قضایی است.
به گزارش اخبار ساختمان، کاوس رمضان‌زاده در گردهمایی تخصصی بررسی نقش و جایگاه دهیاران در حفاظت از اراضی کشاورزی و توسعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی شهرستان خرم‌آباد که در سالن همایش‌های جهاد کشاورزی لرستان برگزار شد، با اشاره به این‌که زمین نقش حیاتی در زندگی انسان دارد، اظهار کرد: ایران از قدیمی‌ترین کشورهای جهان است که کشاورزی را ابداع کرده است.

وی با بیان این‌که در طول سال‌ها و قرون مختلف کشاورزی قوانینی در رابطه با تغییر کاربری وجود نداشته تا این‌که در سال ۱۳۴۰ در قالب اصلاحات ارضی اولین قانون در این رابطه تصویب شد، عنوان کرد: تا قبل‌از تصویب این قانون ۶۵ درصد جمعیت روستاها بودند از سال ۶۵ این میزان به نصف رسید و بعداز جنگ این روند معکوس شده و اکنون ۳۵ درصد روستا نشین و ۶۵ درصد شهرنشین داریم.

رمضان‌زاده با بیان این‌که شهرنشینی معضلاتی دارد به‌ ویژه در شهرهای بزرگ که در کنار زمین‌های مرغوب ایجاد شدند، تصریح کرد: در سال ۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تصویب شد که ماده اول آن کلاً تغییر کاربری را ممنوع کرده، در حال حاضر مشکل ما با تغییر کاربری‌های دامنه‌دار و غیرقانونی به ویژه در دامنه شهرهاست که روزانه در حال افزایش است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به این‌که میل افراد به طبیعت گردی باعث ازبین رفتن اراضی در اطراف شهرها شده، عنوان کرد: در همه شهرستان‌ها گشت‌های حفظ کاربری داریم، اما باتوجه به امکانات محدود نمی‌شود با این گشت‌ها از تمام اراضی بازدید و سرکشی کرد و تمهیدات دیگری را می‌طلبد.

وی با بیان این‌که عموم روستاها دهیار دارند و در آن‌ها طرح هادی اجرا شده‌است، ادامه داد: عموماً در همه شهرستان‌ها جلسات این‌چنین برگزار می‌شود که مثمرثمر بوده‌است.

رمضان‌زاده بیشتر مشکلات دهیاران مربوط به ساختمان‌های مسکونی در خارج از طرح هادی است، عنوان کرد: یکی‌از وظایف جهاد کشاورزی حفظ کاربری کشاورزی است، در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کشور بیش‌از ۱۰۰ هزار هکتار کاربری خود را از دست دادند و در استان نیز از سال ۹۰ تا هشت ماهه ابتدایی سال ۹۸ حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ مورد تغییر کاربری داشتیم که بیش‌از ۳۰۰۰ مورد پرونده تشکیل شده و در محاکم قضایی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان این‌که لازم است دهیاران در انجام وظایف قانونی خود به ویژه در مورد مسکن عمل کنند، تصریح کرد: باید در طرح‌های هادی روستایی بازنگری داشته باشیم چراکه اکنون مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها باب شده و دهیاران هرگونه تغییر کاربری را در حوزه روستای خود به ویژه در منازل مسکونی و ویلا باغ‌ها گزارش دهند.

وی با بیان این‌که در خرم‌آباد ۱۰۷ مورد حکم تخریب درمورد باغ‌ویلاهای غیرقانونی صادر شده، ادامه داد: لازم است دهیاران کلیه ساخت و سازهای داخل و خارج طرح هادی را تحت نظر بگیرند تا قبل‌از ساخت و ساز جلوی آن گرفته شود چراکه تاکنون بیش‌از دو هزار پرونده در سیستم قضایی داریم.

ایسنا
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman