رویکردهای اصلی شرکت عمران شهرهای جدید در شهرک سازی اعلام شد

رویکردهای اصلی شرکت عمران شهرهای جدید در شهرک سازی اعلام شد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

حمایت از سیاست های توسعه مسکن و هدایت ساخت و سازهای بی رویه پیرامون شهرهای بزرگ از را می توان مهم ترین اهداف شرکت عمران شهرهای جدید در شهرک سازی دانست.

به گزارش اخبار ساختمان، شرکت عمران شهرهای جدید در ارتباط با ایجاد شهرک ها در کشور چند رویکرد اصلی را دنبال می کند. تثبیت جایگاه شهرک ها در نظام سکونتگاهی و بهره گیری از شهرک سازی در حمایت از سیاست های توسعه مسکن و شهرسازی در کشور از جمله رویکردهای اصلی اعلام شده از سوی این دستگاه است.

 

هدایت ساخت و سازهای بی رویه پیرامون شهرهای بزرگ یکی از نتایج ایجاد شهرک ها در کشور است که از سوی شرکت عمران شهرهای جدید دنبال می شود.

 

شرکت عمران شهرهای جدید در رویکرد جدید خود به حمایت از حضور بخش خصوصی در ساخت شهرک های مسکونی و تخصصی در سراسر کشور پرداخته است و بر این اساس دارندگان زمین در خارج از شهر می توانند برای ساخت شهرک به سامانه خدمات الکترونیک مراجعه کرده و درخواست تاسیس شهرک خصوصی دهند.

 

یکپارچه سازی برنامه ریزی سیاست گذاری مدیریت و نظارت بر احداث شهرک ها و ایجاد سامانه های مدیریت یکپارچه برای الکترونیکی کردن فرایندهای احداث شهرک در کشور از دیگر اهداف شرکت عمران شهرهای جدید در این زمینه است.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

 

عکس های مرتبط
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman