ضرورت تدوین بسته تشویقی مقاوم سازی بافت تاریخی

ضرورت تدوین بسته تشویقی مقاوم سازی بافت تاریخی
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: حدود ۳۳ هزار بنای ناپایدار در بافت های تاریخی کشور وجود دارد.

به گزارش اخبار ساختمان، در نشست پیگیری مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری بر لزوم همکاری مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بانک مرکزی برای ایجاد امکان استفاده از تسهیلات بانکی به منظور مرمت و مقاوم سازی واحد‌های مسکونی و واحد‌های باارزش تاریخی، فرهنگی و معماری در بافت های تاریخی تاکید شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: با توجه به فرسودگی و تخریب بنا‌های تاریخی، تعریف یک بسته تشویقی و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه در بافت تاریخی هم ظرفیت تولید مسکن اضافی برای اسکان سرریز جمعیت وجود دارد.

به گفته آئینی در کل کشور ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی شناسایی شده و حدود ۳۳ هزار بنای ناپایدار در این بافت وجود دارد.

در این نشست مقرر شد کارگروه مشترکی با محوریت دفتر راهبری و هدایت طرح های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران و با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور تهیه بسته تشویقی در بافت های تاریخی برای طرح و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری تشکیل شود.

صدا و سیما


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman