شرط تحویل 30 هزار مسکن مهر در پردیس چیست؟

شرط تحویل 30 هزار مسکن مهر در پردیس چیست؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، اختصاص منابع مالی از صندوق ملی مسکن را شرط کلیدی برای تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در این شهر اعلام کرد.
به گزارش اخبار ساختمان، خلیل محبت‌‌‌خواه مدیرکل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی در آن شهر جدید گفت: هم‌‌‌اکنون ۲۹‌ هزار و ۸۲۱ واحد مسکونی مهر در پردیس باقی مانده است که با افتتاح و تحویل ۱۰‌ هزار واحدی که تکمیل شده است این رقم به ۱۹‌هزار و ۸۲۱ واحد می رسد.

مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اعلام تکمیل ۱۰‌ هزار واحد مسکن مهر پردیس از تلاش برای تکمیل بیش از ۱۹‌ هزار واحد باقیمانده آن شهر با کمک منابع صندوق ملی مسکن و منابع داخلی شرکت طی امسال و سال آینده خبر داد.

وی تصریح کرد: برنامه تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در زمان اعلام شده در شرایطی محقق می شود که تامین بخشی از هزینه توسط صندوق ملی مسکن انجام شود. همچنین بخشی از هزینه ها را نیز از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر پردیس تامین می کنیم.

محبت‌‌‌خواه گفت: واحدهای باقیمانده مسکن مهر در شهر پردیس به منظور سهولت در تکمیل به سه دسته بالای ۸۰‌ درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد ۱۰‌ هزار واحد، بالای ۵۰‌ درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد ۱۲‌ هزار واحد و کمتر از ۵۰‌ درصد پیشرفت فیزیکی به تعداد هفت هزار واحد تقسیم شدند که برنامه ریزی شده تا ۱۰‌ هزار واحد به زودی تحویل متقاضیان شود. همچنین برای ۱۲‌ هزار واحدی که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰‌ درصد دارند برنامه ریزی شده تا این واحدها تا قبل از اتمام سال و بیش از هفت هزار واحد باقیمانده در سال آینده تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

به گفته محبت‌‌‌خواه، مجموع واحدهای مسکن مهری که از سال ۱۳۹۰ در شهر جدید پردیس برنامه ریزی شد، ۸۴‌ هزار و ۱۷۲ واحد بود که در دولت سیزدهم ۲۹‌ هزار و ۸۲۱ واحد آن باقی ماند و هم اینک بخشی از آنها تکمیل و آماده تحویل شده است و سایر واحدهای باقی مانده نیز با کمک منابع صندوق ملی مسکن و منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید پردیس و مشارکت متقاضیان به مرور تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

دنیای اقتصاد

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman