تازه ترین آمار مربوط به نوسازی در بافت های فرسوده

تازه ترین آمار مربوط به نوسازی در بافت های فرسوده
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای نوسازی بافت فرسوده ۶۰۰ هزار واحد است میزان تحقق برنامه دولت را در زمینه نوسازی در دو سال ابتدایی معادل ۵۵ درصد عنوان کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به ارایه تازه ترین آمار واحدهای نوسازی شده پرداخت و گفت: برنامه دولت سیزدهم در نوسازی بافت فرسوده در چهار سال دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار واحد است که مقرر شد تا ۳۰۰ هزار واحد در دو ساله ابتدای دولت و ۳۰۰ هزار واحد دیگر در دو ساله پایانی دولت محقق شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ۳۸۵ شهر در ۳۱ استان کشور، تعداد پروانه های صادر شده معادل ۴۵ هزار و ۵۴۱ است و تعداد واحدهای در دست نوسازی در کشور نیز به ۱۶۵ هزار واحد رسید.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه سهمیه سال اول و دوم دولت سیزدهم نوسازی ۳۰۰ هزار واحد بوده است درصد تحقق این برنامه را در استان های سراسر کشور معادل ۵۵ درصد عنوان کرد.

وی افزود: درصد تحقق برنامه نوسازی استان تهران ۹۳ درصد است و در شهر تهران این برنامه ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.

آیینی تعداد واحدهای بهره برداری شده در محدوده های هدف بازآفرینی شهری را ۵۰ هزار و ۴۸۹ واحد برشمرد.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman