معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن:

جزئیات ارائه زمین به علاقه مندان سکونت در روستاها

جزئیات ارائه زمین به علاقه مندان سکونت در روستاها
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن شرایط واگذاری زمین به علاقه مندان برای سکونت در روستاها را تشریح کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، مجید جودی، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن، گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای افرادی که در مناطق شهری داوطلب استفاده از طرح نهضت ملی مسکن بوده اند و مایل به سکونت در روستاها هستند شرایط خوبی را فراهم کرده است.

وی افزود: در این زمینه پیش بینی کرده ایم که طی دو سال در روستاهای کشور، یعنی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود یک میلیون قطعه زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار کنیم تا مردم بتوانند در روستاها ساکن شوند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: افرادی که در شهرها واجد شرایط نهضت ملی مسکن بوده اند و می خواهند در روستاها ساکن شوند علاوه بر اینکه زمین با اجاره ۹۹ ساله دریافت خواهند کرد بلکه تسهیلات به آنها برای ساخت خانه پرداخت خواهد شد.

جودی ادامه داد: در این راستا به این افراد وام مسکن روستایی به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان با باز پرداخت ۲۰ ساله و کارمزد پنج درصد و یا وام نهضت ملی مسکن شهری به ارزش ۵۵۰ میلیون تومان با کارمزد ۱۸ درصد تعلق می گیرد و افراد واجد شرایط می توانند هرکدام از این دو وام را که بخواهند دریافت کنند.

وی عنوان کرد: پیش بینی ما این است که عمده مردم به سراغ استفاده از تسهیلات وام مسکن روستایی خواهند رفت و استقبال از این وام بیشتر خواهد بود زیرا دریافت این وام سهل الوصول و کارمزد آن بسیار کم است و ۱۸ درصد باقی این سود به صورت یارانه از سوی دولت به سیستم بانکی پرداخت می شود.

روزنامه تعادل


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman