در دولت سیزدهم محقق شد:

رشد 304 درصدی نوسازی واحدهای فرسوده

رشد 304 درصدی نوسازی واحدهای فرسوده
Facebook Twitter LinkedIn

۱۲:۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عملکرد آن شرکت را در دولت سیزدهم تشریح کرد و از رشد ۳۰۴ درصدی واحدهای نوسازی شده در این دولت خبر داد.

به گزارش اخبار ساختمان، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفت: بسته تشویقی ۱۹ بندی نوسازی بافت های فرسوده به تمامی شهرها ابلاغ شد و نزدیک به ۳۰۰ شهر بسته تشویقی را اجرا کردند.


مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهری در دولت سیزدهم عرصه رکوردشکنی و رشدهای فراوانی بود. آمار تعداد واحدهای نوسازی مسکن در بافت های فرسوده در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ رشد ۳۰۴ درصدی یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان رکوردشکنی های دولت سیزدهم در بافت های فرسوده توضیح داد: میانگین صدور پروانه در بافت های فرسوده با میانگین هشت سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت. رقم واحدهای نوسازی شده در بافت های فرسوده در سال ۱۴۰۲ به عدد ۹۶ هزار و ۳۰۰ واحد رسید و رکورد سنوات و دهه های گذشته را شکست.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman