معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران:

تامین مسکن هدف اصلی است

تامین مسکن هدف اصلی است

16:06 | 1398/07/02

معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه تامین مسکن هدف اصلی شرکت بازآفرینی شهری ایران است بر لزوم توجه به هویت محلات در بازآفرینی شهری تاکید کرد.
به گزارش اخبار ساختمان، سیدمجتبی علوی‌مقدم با تاکید بر اینکه تعداد، نوع و فعالیت گروه‌های محله‌ای باید متناسب با نیازهای جامعه محلی در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعریف شود، گفت: نحوه مدیریت و پیگیری فعالیت‌های هر گروه باید با ابتکار اعضای گروه‌ها و کاملا مبتنی بر نیازها انجام شود.

معاون عمران و بهسازی شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: ضروری است خروجی مطالعات و طرح‌ها، سند مشارکتی و توسعه محله با رویکرد بازآفرینی شهری و ماهیت برنامه‌ای و مردم‌محور باشد.

به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، وی با اشاره به اینکه در مطالعات باید به موضوع مسکن در محله‌ها با اولویت ویژه پرداخته شود بر همکاری موثر همه گروه‌ها و نهادها و تلاش و برنامه‌ریزی در خصوص فعال شدن موثر نهادهای محله ای تاکید کرد.

پایگاه خبری وزارت راه

برچسب ها:

مسکن ،بازآفرینی 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman