مدیرکل استاندارد لرستان خبر داد:

صدور ۱۷گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی

صدور ۱۷گواهینامه انطباق معیار مصرف انرژی
Facebook Twitter LinkedIn

۰۹:۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

مدیرکل استاندارد لرستان از صدور ۱۷ گواهی نامه انطباق معیار مصرف انرژی در استان خبر داد.
به گزارش اخبار ساختمان، مرضیه قنبریان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ گواهی‌نامه انطباق معیار مصرف انرژی برای واحدهای تولیدی انرژی در استان صادر شد.

وی اضافه کرد: سه واحد تولیدی در زمینه صنایع غذایی و ۱۴ شرکت با دامنه فعالیت در صنعت ساختمانی، موفق به دریافت گواهی نامه انطباق معیار مصرف انرژی شدند.

مدیرکل استاندارد لرستان بیان کرد: واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید، بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، ملزم به رعایت الزامات معیارهای مصرف انرژی در فرآیند تولیدی هستند و در صورت عدم همکاری، طبق آیین نامه اجرائی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف، به عنوان متخلف به وزارتخانه های نفت و نیرو جهت اعمال حداکثری جریمه معرفی خواهند شد.

ایسنا

برچسب ها:

صنعت ،ساختمان ،انرژی 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman