رییس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن خبر داد:

سقف تسهیلات بافت فرسوده افزایش یافت

سقف تسهیلات بافت فرسوده افزایش یافت
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

رییس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن جزییات افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده شهرهای کشور برای سال ۹۹ را تشریح کرد.
به گزارش اخبار ساختمان، رضا صالحی شهرابی رییس اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک مسکن با اشاره به تصمیم هیأت‌مدیره بانک برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال ۹۹، گفت: در این راستا سقف تسهیلات پیش‌بینی شده برای پرداخت به سازندگان مسکن در محدوده بافت های فرسوده شهرهای کشور نیز افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: سقف تسهیلات پیش بینی شده برای شهر «تهران»، «مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر شهرها» براساس سطح حرفه ای سازنده ها به سه گروه شامل «سازندگان غیرحرفه ای»، «سازندگان حرفه ای و‌ توسعه گران دارای پروانه انبوه سازی» و «سازندگان حرفه ای و توسعه گرانی که از تکنولوژی های نوین در پروژه ها بهره می برند» تقسیم بندی و بر مبنای آن افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه سقف تسهیلات ساخت و ساز برای بافت فرسوده ها در شش ماه گذشته برای بار دوم افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: پیش از این یکبار با تصمیم هیات مدیره بانک مسکن در جهت حمایت و تشویق سازندگان برای آغاز پروژه های جدید ساختمانی در محدوده بافت فرسوده شهرها، در اواخر فصل پاییز سال گذشته سقف این نوع تسهیلات در هر سه سطح با افزایش مواجه شد و هم اکنون نیز‌ در ابتدای سال جاری مجددا سقف تسهیلات ساخت و ساز در بافت فرسوده با رشد مواجه شده است.

وی در خصوص میزان افزایش سقف تسهیلات برای سازندگان غیرحرفه ای در شهر تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و نهایتا سایر شهرها به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: در نیمه دوم سال گذشته، سقف تسهیلات ساخت در بافت فرسوده برای سازندگان غیرحرفه ای در تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان، ۸۰ میلیون تومان و ۶۰ میلیون تعیین شد که این تسهیلات به صورت ترکیبی از محل تسهیلات بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم به متقاضیان پرداخت می شد.

وی افزود: سقف این تسهیلات برای سازندگان غیرحرفه ای در ابتدای امسال در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۶۰ میلیون تومان پیش بینی شده است. نکته قابل توجه آنکه این تسهیلات به صورت ترکیبی یعنی تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری و همچنین خرید اوراق گواهی حق تقدم برای سازندگان قابل دسترس است.

وی به تسهیلات پیش بینی شده برای سازندگان حرفه ای دارای پروانه انبوه سازی اشاره کرد و گفت: سقف این تسهیلات برای سازندگان بافت فرسوده شهر تهران از ۱۴۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۲۰۰ میلیون تومان، برای سازندگان مراکز استان ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ۱۲۰ میلیون تومان به ۱۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها از ۱۱۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون تومان در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است.

صالحی بیشترین افزایش سقف تسهیلات ساخت بافت فرسوده را ویژه سازندگان حرفه ای که از تکنولوژی های نوین استفاده می‌کنند دانست و اظهار کرد: سقف تسهیلات ساخت برای این گروه از سازندگان در بافت فرسوده پایتخت از ۱۷۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ۱۴۰ میلیون تومان به ۲۲۰ میلیون و در سایر شهرها از ۱۳۰ میلیون به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

به گفته وی سقف تسهیلات ذکر شده به صورت ترکیب تسهیلات بدون سپرده و تسهیلات از محل خرید اوراق گواهی حق تقدم تعیین شده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها:

بافت فرسوده ،تسهیلات ،مسکن 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman