اجرت مصوب سفیدکاری در استان قم اعلام شد

اجرت مصوب سفیدکاری در استان قم اعلام شد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۵۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران ساختمانی استان‌قم، جدید‌ترین نرخ مصوب سفیدکاری ساختمان در استان قم را اعلام کرد.
به گزارش اخبار ساختمان، علی درویش رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران ساختمانی استان‌قم، با اشاره به مصوب شدن نرخ جدید سفیدکاری ساختمان برای سال ۹۸ که اخیرا توسط اعضای انجمن‌صنفی گچ کاران ساختمانی و برخی از گچ کاران و استادکاران استان‌قم تأیید شده است، اظهار داشت: هر ساله در ۶ ماهه اول سال، نرخ سفیدکاری ساختمان توسط اعضای انجمن صنفی گچ کاران ساختمانی استان قم پیشنهاد و با رأی تعدادی از استادکاران و گچ کاران ساختمانی استان قم به تصویب می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: اگر استادکار و گچ کار و یا کارفرما، از این نرخ مصوب تخلف کند، به نحوی که موجب نارضایتی طرف مقابل باشد، طرفین می‌توانند شکایت خود را ابتدا به انجمن صنفی گچ کاران ساختمانی استان قم در ساختمان سابق اداره کار، واقع در میدان مطهری، طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران برده تا در آنجا اختلاف موجود حل و فصل شود و پس از آن، اگر این شکایت به جایی نرسید، شورای حل اختلاف شعبه ۷ که پشت دادگستری شماره یک قم، واقع در خیابان ساحلی است، مرجع نهایی رسیدگی به این اختلاف خواهد بود.

رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران ساختمانی استان‌قم، نرخ مصوب سفیدکاری ساختمان استان قم برای سال ۹۸ را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- «سفید کاری آستر و رویه بدون تزئینات» هر متر مربع «۲۰۰۰۰ - ۱۸۰۰۰ تومان»

۲- «سفید روی گچ خاک، و سفید روی سفید بدون تزئینات» هر متر مربع «۱۳۰۰۰ - ۱۲۰۰۰ تومان»

۳- «صافی و گشته کشی بدون تزئینات» هر متر مربع «۹۰۰۰ - ۸۰۰۰ تومان»

۴- «سفید آستر و رویه با تزئینات» هر متر مربع «۱۵۰۰۰ - ۱۴۰۰۰ تومان»

۵- «آستر» طبق توافق قرارداد سفید کامل، هر متر مربع «۶۵درصد»

۶- «سفید کاری روی رابیتس(راویز)» هر متر مربع «۲۲۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ تومان»

۷- «ابزار سقفی» هر متر طول «۱۲۰۰۰ – ۱۱۰۰۰ تومان»

۸- «ابزار تک فتیله با تک چفت» هر متر طول «۷۰۰۰ تومان»

۹- «ابزار قاشقی» هر متر طول «۱۶۰۰۰ تومان»

۱۰- «گلویی تک جاسازی با ابزار بصورت تکمیل» هر متر طول «۲۵۰۰۰-۲۲۰۰۰ تومان»

۱۱- «گلویی جفت جاسازی با ابزار بصورت تکمیل» هر متر طول «۳۵۰۰۰ - ۳۰۰۰۰ تومان»

۱۲- «گلویی بدون شمشه کوچک و متوسط» هر متر طول «۱۵۰۰۰ تومان»

۱۳- «اپن هلالی، تک دور، ۲ دور، شاخ بزی با ابزار» هر متر طول «۱۰۰۰۰۰ - ۹۰۰۰۰ تومان»

۱۴- «اپن طرح تابوتی با گلویی و ابزار فیتیله کامل» هر متر طول «۱۴۰۰۰۰ - ۱۳۰۰۰۰ تومان»

۱۵- «اپن تابوتی به صورت نور مخفی تکمیل و پله پرده ای با ابزار» هر متر طول «۲۰۰۰۰۰ تومان»

۱۶- «اپن اتوبوسی با نور مخفی با سرتاج و ابزار فیتیله» هر متر طول «۱۵۰۰۰۰ - ۱۴۰۰۰۰ تومان»

۱۷- «ابزار دور لامپی دایره با کشو معمولی» هر عدد «۴۰۰۰۰ تومان»

۱۸- «ابزار دور لامپی بیضی با کشو معمولی» هر عدد «۱۱۰۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۰ تومان»

۱۹- «دو عدد ابزار برشی دندان موشی» هر متر طول «۷۰۰۰۰ - ۶۰۰۰۰ تومان»

۲۰- «ابزار برشی دندان موشی با یک کشو» هر مرت طول «۴۰۰۰۰ - ۳۵۰۰۰ تومان»

۲۱- «ستون به صورت کامل نبش قاشقی سینه کار مدادی با سر ستون و پا ستون» تا ارتفاع ۲ متر «۳۳۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰ تومان»

۲۲- «ستون به صورت کامل نبش قاشقی سینه کار مدادی با سر ستون و پا ستون» تا ارتفاع ۳ متر «۴۵۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰۰ تومان»

۲۳- «ستون پیچ با سر ستون گچ بری دستی (چدنی)، آهن ۱۴ با قطر ۲۲ الی ۲۵ سانتیمتر» تا ارتفاع ۲ متر «۱۵۰۰۰۰ - ۱۲۰۰۰۰ تومان»

۲۴- «ستون پیچ با سر ستون گچ بری دستی (چدنی)، آهن ۱۴ با قطر ۲۲ الی ۲۵ سانتیمتر» تا ارتفاع ۳ متر «۲۰۰۰۰۰ - ۱۷۰۰۰۰ تومان»

۲۵- «ستون گرد ساده با سر ستون و پا ستون، آهن ۱۴ قطر ۲۲ الی ۲۵ سانتیمتر» تا ارتفاع ۲ متر «۵۰۰۰۰۰ - ۴۵۰۰۰۰تومان»

۲۶- «ستون گرد ساده با سر ستون و پا ستون، آهن ۱۴ قطر ۲۲ الی ۲۵ سانتیمتر» تا ارتفاع ۳ متر «۷۰۰۰۰۰ - ۶۰۰۰۰۰ تومان»

۲۷- «پودر سقفی بتونی روی هم» هر متر طول «۲۰۰۰۰ تومان»

۲۸- «رابیتس (راویز) دور کار به صورت پله» هر متر طول «۳۰۰۰۰ تومان»

۲۹- «رابیتس (راویز) دور کار به صورت نور مخفی» هر متر طول «۴۵۰۰۰ - ۴۰۰۰۰ تومان»

۳۰- «جا پرده» هر متر طول «۴۵۰۰۰ تومان»

۳۱- «ابزار خط کوفی سه چفت با اندازه مختلف» هر متر طول «۶۰۰۰۰ - ۴۰۰۰۰ تومان»

۳۲- «توخالی دور درها، کف پهن و پای قرنیز سنگ حداقل کشو نیم سانت» هر متر طول «۵۰۰۰ تومان»

۳۳- «کارگر و بنا به صورت روزمزد» هر یک روز «۲۸۰۰۰۰ - ۲۵۰۰۰۰ تومان»

۳۴- «حداقل مزد کارگر به صوت روزمزد» هر یک روز «۸۰۰۰۰ - ۷۰۰۰۰ تومان»

نکات تکمیلی

علی درویش در خصوص نرخ‌های مصوب فوق توضیحاتی را نیز به شرح ذیل ارائه داد؛

۱. سفید کاری کامل آستر و رویه داخل دورها و قسمت‌های کار شکسته دو برابر محاسبه می‌گردد.

۲. سفید کاری کامل و گلویی و ابزار کارهای ارتفاع بلند یک سوم قیمت اضافه محاسبه می‌گردد و داربست فلزی به عهده صاحب کار می‌باشد.

۳. شوره و زنجاب بودن آجر زیر کار، سقف و بدنه که باعث زردی و زبری سفیدکاری می‌شود و پراندن گچ (آهک دار)، سفیدی پس دادن گچ در صورت پرداخت زدن به عهده گچ کار نمی‌باشد.

۴. ترک‌های مویی بغل تیرآهن، تیرچه‌های سقفی و ستون‌های آهنی و بتونی و جای لوله‌های برق و فاضلاب و تداخل با آجر بتون و ترک های ناشی از نشست ساختمان، بر عهده گچ کار نمی‌باشد.

۵. اگر تعداد ستون در هر واحد یا طبقه از سه ستون بیشتر باشد، سفید ستون‌های بدنه دو برابر محاسبه می‌گردد.

۶. در صورتی که بدنه سرویس پله تا زیر سقف سنگ باشد، سفید سقف دو برابر محاسبه می‌گردد، در غیر این صورت یک و نیم برابر محاسبه می‌گردد.

۷. چنانچه کار آستر شده، به هر دلیلی بین کارفرما و استادکار اختلاف ایجاد گردد، هر طرف مقصر می باشد هر متر مربع ۱۵۰۰ تومان خسات پرداخت کند.

۸. سفید نور مخفی راستا بدون تزئینات ۱/۵ برابر لحاظ می‌گردد.

۹. سفید نور مخفی دور دار بدون تزئینات ۲ برابر لحاظ می‌گردد.

۱۰. سفید نور مخفی دور دار با تزئینات ۱/۵ برابر لحاظ می‌گردد.

۱۱. قراردادهای بین صاحب کار و گچ کار ملزم به اجرا می‌باشد. (کتبی و شفاهی طبق ماده ۱۰ مدنی)

۱۲. اجرای طرح‌های سقف با توافق طرفین اجرا می‌شود.

۱۳. %۹۰ مبلغ قرارداد طبق پیشرفت کار پرداخت می‌شود.

۱۴. کارهای تزئینات نورمخفی و پله زیر یک متر، توافقی با یک متر محاسبه می گردد.

۱۵. ابزار گلویی بغل در ستون ها زیر یک متر، یک متر محاسبه می گردد؛ کنج و نبش اضافه.

خاطرنشان می‌شود، استادکاران گچ‌کار ساختمانی، می توانند هرگونه سؤال خود را از آقای علی درویش رئیس انجمن صنفی گچ کاران ساختمانی استان قم به شماره تماس ۰۹۱۲۵۵۳۱۰۱۲ پرسیده و پاسخ خود را دریافت کنند.


قیمت گچ کاری قم1


ایلنا

برچسب ها:

اجرت 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman