فعال سازی دفاتر توسعه اشتغال در شهرهای جدید ضرورت دارد

فعال سازی دفاتر توسعه اشتغال در شهرهای جدید ضرورت دارد
Facebook Twitter LinkedIn

۱۶:۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، بالا بودن سطح امید به زندگی، تغییر الگوی رفتار اجتماعی به سمت الگوهای ملی و انقلابی، توانمندسازی در نگاه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مشارکت پذیری شهروندان را پنج استراتژی اصلی و ضروری در سیستم مدیریت شهری اعلام کرد.

به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی سخنرانی در گردهمایی مشاورین و مسئولین توسعه اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید کشور با تأکید بر اهمیت ظرفیت فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهرسازی بیان کرد: شما باید به عنوان فرماندهان فرهنگی در جبهه انقلاب ضمن پیاده سازی فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه فضای شهری، سیاست های فرهنگی – اسلامی، بحث تولید، حوزه های دانش بنیان، اشتغال زایی و … را پیش ببرید.

 

جعفری با اشاره به ضرورت فعال سازی دفاتر توسعه اشتغال و کارآفرینی در تمامی شهرهای جدید کشور بیان کرد: قطعا اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه باید دیده شود، از آنجایی که رویکرد ما نیز در این حوزه ساخت سکونتگاه صرف نبوده و قصد شهرسازی داریم پس پیوست مطالعات اجتماعی باید برای تمامی پروژه ها تعریف و در نظر گرفته شود.

 

معاون وزیر را و شهرسازی در ادامه سخنان خود هویت بخشی، بالا بودن سطح امید به زندگی، تغییر الگوی رفتار اجتماعی به سمت الگوهای ملی و انقلابی، توانمندسازی در نگاه فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و مشارکت پذیری شهروندان را پنج استراتژی اصلی و ضروری در سیستم مدیریت شهری اعلام کرد و افزود: بدون شک با اعمال موارد مذکور سبک زندگی ایرانی – اسلامی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد.

 

وی در پایان با تأکید بر تلاش بی وقفه این حوزه در ارتقای سطح سلامت اجتماعی خاطرنشان کرد: شما به عنوان مأموران بخش توسعه فرهنگی و اجتماعی در شهرهای جدید موظفید در تحقق تمدن نوین اسلامی به دستور مقام معظم رهبری در این مناطق فعال باشید.

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman