برنامه های وزیر راه برای کنترل قیمت زمین و مسکن

برنامه های وزیر راه برای کنترل قیمت زمین و مسکن
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای جلوگیری از احتکار زمین، گفت:‌ با دو اقدام قیمت مسکن و زمین را در کشور کنترل می کنیم.

به گزارش اخبار ساختمان، مهرداد بذرپاش با تاکید بر اینکه میزان معرفی خانه های خالی مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی طی 2 دهه اخیر بی سابقه بوده است، اظهار کرد: از سوی دیگر تعداد برگه تشخیص مالیاتی صادر شده توسط سازمان امور مالیاتی برای مالکان خانه های خالی نیز بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه خیلی از نهادهای مالی، بانک ها و موسسات مالی خانه خالی در اختیار دارند، ادامه داد: خیلی از انبوه سازان نیز واحدهای مسکونی ساخته شده را عرضه نکرده اند که دور برگه مالیاتی، عرضه مسکن به بازار بیشتر شده که اتفاق مهمی است.

وی با اشاره به تجربه سایر کشورها برای کنترل بازار مسکن، گفت: همین سیاست را برای جلوگیری از احتکار زمین اجرایی می کنیم. بر این اساس مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، زمین هایی که 10 سال از زمان مجوز‌های مربوط به کاربری مسکونی آنها می گذرد و مالکان برای صدور پروانه ساخت درخواست نداده اند، یا اینکه پروانه ساخت دارد اما عملیات اجرایی ساخت و ساز را آغاز نکرده اند، تغییر کاربری داده خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این کار باعث خروج زمین ها از احتکار خارج می شود و در واقع با این دو اقدام می توانیم قیمت مسکن و زمین را کنترل کنیم.

تسنیم


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman